Ngay trong Bệnh viện Bạch Mai

Xây dựng bệnh viện dã chiến ngay trong Bệnh viện Bạch Mai

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai GS.TS Nguyễn Quảng Tuấn cho biết, ngay trong đêm 28/3, Quân đội đã hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai dựng lên một bệnh viện dã chiến trong khuôn viên bệnh viện. Đây là phần kịch bản dự phòng để bệnh viện sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất.