Ngày thứ Sáu đen tối

Google nâng cấp tính năng hỗ trợ các tín đồ của "Black Friday"

Tính năng trực tuyến này sẽ giúp người dùng biết chính xác mức độ lấp đầy và tình hình của bất kỳ một cửa hiệu hay nhà hàng nào ngay tại thời điểm tìm kiếm.