Ngày thơ Việt Nam 2015

Tổ quốc, biển đảo và tinh thần quốc tế hóa thi ca Việt Nam

Ngày 5/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 13, đêm thơ “Nguyên tiêu Ất Mùi 2015” với chủ đề đề về tình yêu quê hương, Tổ quốc và biển đảo nhằm giới thiệu rộng rãi, cung cấp một bức tranh tổng thể về thành tựu, giá trị, bản sắc độc đáo của văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.