Ngày thế giới phòng

Tăng cường tuyên truyền hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS

Ngày 27-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo Trưởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT, Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN trực thuộc, Giám đốc trung tâm GDNN – GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01-12 trên địa bàn thành phố.