Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014); 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 được tổ chức trọng thể vào ngày 20/12.

Nhà Xuất bản Công an nhân dân tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt

Ngày 17/12/2014, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Công an nhân dân (NXB CAND) đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015 và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.