Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công

Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 119-HD/BTGTU (ngày 10/8/2020) về báo chí của Hà Nội tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020).