Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ðổi mới, tinh gọn để tạo sức đột phá mới

Vào những ngày này, báo giới cả nước đang bước vào đợt kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, 94 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như quá trình xây dựng, phát triển đất nước và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội.

Các cơ quan tham mưu của Đảng phối hợp chặt chẽ với báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Chiều 15-6, Tạp chí xây dựng Đảng gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí  cách mạng Việt Nam 21-6 và tiếp tục triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giải búa liềm vàng lần thứ hai năm 2017.