Ngành Cơ yếu Việt Nam

Ký kết giao ước thi đua năm 2017 trong ngành cơ yếu

Ngày 14-3, tại Bộ Công an, khối 4 hệ cơ yếu: Công an, Quân đội, Đảng Chính quyền, Ngoại giao đã thống nhất thông qua và ký kết giao ước thi đua năm 2017 nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước Ngành Cơ yếu Việt Nam năm 2017 do Ban Cơ yếu Chính phủ phát động với chủ đề “Hiệu quả, Kỷ cương, Quyết thắng”.