Ngân hàng Quốc tế

Dòng thẻ VIB Online Plus 2in1 tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ra mắt dòng thẻ Online Plus 2in1 tích hợp hai thẻ tín dụng và thanh toán trên cùng một thẻ với ưu đãi 43 triệu đồng để dùng các dịch vụ Grab.

VIB được tặng giải thưởng Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Ngày 24-3-2016 tại Hà Nội- IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, đã trao giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất khu vực Đông Á và Thái Bình Dương” trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP) cho Ngân hàng Quốc tế (VIB).