Nga tập trận

Nga điều 80.000 binh sĩ tập trận giữa lúc nhạy cảm

Quân đội Nga triển khai 80.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự hạng nặng tham gia tập trận Caucasus 2020 (Kavkaz 2020), trong bối cảnh khối quân sự NATO liên tiếp có các hoạt động quân sự gần biên giới Nga.