Nga sửa hiến pháp

Nga công bố kết quả phiếu trưng cầu về sửa đổi hiến pháp

Những sửa đổi hiến pháp mới của Nga đã chính thức được thông qua sau khi 77,92% số cử cử tri Nga bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra suốt một tuần qua.

Tổng thống Putin có thể trở thành nghị sĩ trọn đời

Nga đang sửa hiến pháp theo hướng trao tư cách thượng nghị sỹ suốt đời cho các Tổng thống Nga sau khi họ rời nhiệm sở để "tận dụng kinh nghiệm và kiến thức khổng lồ".

Tổng thống Nga có thể hưởng quyền miễn truy tố trọn đời

Hiến pháp sửa đổi mới của Nga có thể sẽ trao cho các cựu tổng thống của nước này quyền được miễn truy tố hình sự trọn đời.