Nga giúp Assad

Sắp quét sạch IS, Nga tính chuyện tương lai cho Tổng thống Assad1

Điện Kremlin đã đề xuất triệu tập một hội nghị gồm mọi sắc tộc ở Syria nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị phù hợp tại quốc gia Trung Đông thời hậu IS.