Nga Thổ Nhĩ Kỳ

Nga, Thổ, Iran chốt thời điểm viết lại Hiếp pháp Syria

Ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ủy ban Hiến pháp mới của Syria sẽ được triệu tập đầu năm 2019, khởi động một tiến trình chính trị thực sự cho cuộc xung đột 8 năm ở quốc gia Trung Đông.