Natcom

Natcom instructs Haitians how to minimize losses in earthquake

PSNews - A 5.9-magnitude earthquake struck Haiti's northern coast on October 6, killing at least 15 people, injuring more than 300 others and destroying more than 7,000 buildings.

V-Office của Viettel lần đầu xuất ngoại với trị giá 60 nghìn USD

Mới đây, Natcom (thương hiệu của Viettel tại Haiti) đã chính thức ký kết hợp đồng cho dự án “N-Office Quản lý văn bản điện tử cho Bộ Giao thông Công trình Công cộng và Viễn thông Haiti” trị giá 60.000 USD.