Nam thanh niên tung tin nhảm

Đăng tin "nhảm" về COVID-19, thanh niên 9x bị phạt

Thanh bịa ra nhiều chuyện liên quan đến dịch COVID-19 và đăng tải trên mạng xã hội, gây lo lắng trong dư luận nhân dân.