NVNONN

Người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý kiến dựng xây đất nước

Cộng đồng ngườiViệt Nam ở nước ngoài (NVNONN) ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất

Thông tin này đã được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Lương Thanh Nghị cung cấp trong cuộc họp báo sáng 26-12.