MytelPay

Viettel introduces MytelPay in Myanmar

PSNews - Mytel (Viettel’s brand in Myanmar) has launched its e-wallet service called MytelPay, which officially started its operation from June 2019. MytelPay is introduced at a time when Mytel is celebrating one year since it started officially selling its products and providing services across Myanmar.

Viettel tại Myanmar ra mắt dịch vụ ví điện tử mang tên MytelPay

Vừa qua tại Yangon-Myanmar, Mytel (thương hiệu của Viettel tại Myanmar) đã khai trương dịch vụ Ví điện tử mang tên MytelPay, chính thức cung cấp từ tháng 6-2019. MytelPay ra đời đúng dịp kỉ niệm 1 năm Mytel chính thức bán hàng và cung cấp dịch vụ trên khắp đất nước Myanmar.