Mỹ Thuận - Cần Thơ

Khởi công xây dựng cầu Mỹ Thuận 2

Ngày 27/2, tại tỉnh Tiền Giang, Ban quản lý dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.


Điều chỉnh vốn đầu tư cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, giảm 5.000 tỷ đồng

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, có tổng mức đầu tư đã điều chỉnh là 9.668,529 tỷ đồng (trước đây là 14.678 tỷ đồng). Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, với tổng chiều dài tuyến chính là 51,1km.

Đầu tư đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức BOT

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và phương án hỗ trợ đầu tư bằng quyền thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương sau khi kết thúc thời gian thu phí hỗ trợ Dự án đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.