Mức độ rủi ro

Kinh doanh trên mạng xã hội và những rủi ro

Trong số 37 triệu người trên cả nước dùng Internet thì có đến 25 triệu người dùng mạng xã hội Facebook và con số này đang tăng nhanh từng ngày. Mạng xã hội cũng đã tác động mạnh mẽ và làm thay đổi cách kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiếp cận với mạng xã hội để kinh doanh, bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp còn phải đối mặt với nhiều rủi ro.

65% doanh nghiệp FDI cho rằng đầu tư ở Việt Nam ít rủi ro hơn

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài về mức độ rủi ro khi đầu tư hoạt động tại Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh lại sắp đón triều cường

Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên nhanh. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào các 24 - 26/12.