Mua sắm khai trường

Home Credit ra mắt chương trình 'Mua sắm khai trường, nhận ngàn quà đỉnh'

Theo thống kê của Home Credit, số lượng hợp đồng vay mua trả góp ba mặt hàng điện thoại, laptop, và tablet trong năm 2014 tăng 133% so với cuối năm 2013; cụ thể là tablet tăng đến 595% và laptop tăng 139%.