MoMo

Vietnamese startup receives international award

PSNews – The MoMo e-mobile wallet, an online service provided by a Vietnamese startup company won “Vietnam’s best mobile payment app” selected by the prestigious Singaporean magazine “The Asian Banker.” 

Hãy là mình với phiên bản vượt trội hơn mỗi

Không chỉ là thể thao, là những cuộc đua đòi hỏi sức bền như Techcombank Ironman 70.3, mà ngay cả cuộc sống thường nhật cũng vậy, khi thành công không phải là điều sẵn có; đó là cả quá trình đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, tâm huyết, phải tôi rèn tinh thần “thép” tối đa để vượt qua những trở ngại và cả giới hạn của bản thân mỗi ngày.