Miss Intercontinental

Á hậu Thúy An đại diện Việt Nam tham gia Miss Intercontinental 2019

Á hậu Thúy An đã chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2019 tại Ấn Độ.