Mine Kafon

Mine Kafon, máy quét mìn chạy bằng sức gió

Một người Afghan tên là Massoud Hassani đã phát minh ra một thiết bị quét mìn hình quả bóng làm từ tre sắt và nhựa có thể hoạt động bằng sức gió.