Máy bay Australia

Máy bay Australia đưa quân nhân Việt Nam đi Nam Sudan gìn giữ hoà bình

Sáng 26-11, các cán bộ Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 2 đã rời Hà Nội bằng máy bay vận tải C17 Globe Master III của Australia, lên đường đến Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.