Mác - Lênin

Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới

Chủ nghĩa Mác - Lênin từ khi ra đời đến nay đã liên tục đi trên con đường không bằng phẳng. Hơn 100 năm qua, tư tưởng của các nhà kinh điển đã vượt qua thử thách của thời đại cũng như sự phê phán, công kích của các thế lực đối lập, thù địch.

Khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”

Ngày 19/4, Thành đoàn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VIII - 2015.