Lục Đầu Giang

Đón tết ở Lục Đầu Giang

Năm 2018, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 131 buổi tuyên truyền Luật GTĐT, ký cam kết với 45 lượt bến đò chở khách ngang sông, phát 5.200 tờ rơi; tổ chức 1.788 ca TTKS lưu động trên tuyến, nhắc nhở 11.700 lượt phương tiện, lập biên bản xử phạt hành chính 595 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 613 triệu đồng. 8 năm qua, trên 120km đường sông của tỉnh Bắc Ninh không xảy ra TNGT.

Lục Đầu Giang cuộn sóng

Trên bến Bình Than, ngay đầu nối bốn con sông mang tên chữ Đức đó, đã diễn ra hội nghị quân sự (năm 1282), nguyện ý chí với hai chữ “Sát Thát” được chích trên cánh tay các chiến binh. Họ thề sẽ chôn vùi xác giặc dưới dòng sông này. Sau đó ba năm, quả nhiên giặc Nguyên Mông mang quân xâm chiếm nước ta lần thứ hai, năm 1285. Trận thủy chiến đã xảy ra trên con sông Lục Đầu Giang...