Luật tổ chức Quốc hội

Bộ trưởng đã nghỉ hưu có thể qua làm đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu quan điểm khi thảo luận về việc tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách, chiều 11-2.


Tăng tỷ lệ ĐBQH chuyên trách, nên hay không?

Chiều 14-9, UBTVQH thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Thành lập Ban soạn thảo dự án sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có Nghị quyết về việc thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Những điểm mới của Luật tổ chức Quốc hội

Luật tổ chức Quốc hội được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 bao gồm 7 chương và 102 điều.