Luật sửa đổi

Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Dự thảo luật gồm 4 điều.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Luật sửa đổi là nền tảng pháp lý vững chắc để báo chí phát triển

Sau thời gian nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí, các cơ quan, tổ chức và chuyên gia, Luật Báo chí (sửa đổi) được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Đây sẽ là hành lang pháp lý để báo chí phát triển và nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về báo chí. Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, việc xây dựng các nội dung trong Luật Báo chí là nỗ lực hết sức cần thiết nhằm đáp ứng sự phát triển nền dân chủ, quyền tự do của công dân rất đáng ghi nhận.

Doanh nghiệp lại kêu trời vì... văn bản

Chỉ sau 3 tháng có hiệu lực, Nghị định số 108/2015/NĐ-CP và Thông tư 195/BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đã vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp bởi thời gian có hiệu lực quá gấp và việc thay đổi trị giá tính thuế ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.

Công bố 9 Luật và 5 Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 4 Luật, 3 Nghị quyết được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Thu hẹp đối tượng được sử dụng nhà công vụ

Với 385 đại biểu tán thành, chiếm 77,46% tổng số đại biểu, Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua trong phiên làm việc chiều 25/11. Đáng chú ý, so với dự thảo lần trước đã được Quốc hội góp ý, dự án Luật được thông qua đã thu hẹp phạm vi đối tượng được sử dụng nhà công vụ.

17 trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Theo Luật sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân, có 16 trường hợp được miễn và 1 trường hợp được giảm thuế thu nhập cá nhân.

Cán bộ thuế chỉ đường cho doanh nghiệp trốn thuế để “chia quả”?

Sáng nay, 12-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.


Nhiều điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. 

Tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Sáng 23/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo phụ trách về công tác PCCC của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

13 luật mới có hiệu lực từ 1/1/2015

Từ ngày 1/1/2015, 13 luật mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Cụ thể đó là các Luật: Luật Việc làm; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Phá sản; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Công chứng; Luật Hải quan; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, trong đó có một số điểm mới nổi bật cần lưu ý như sau: