Luật cạnh tranh

Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến cạnh tranh

Hỏi: Tôi được biết Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội thông qua, sẽ có hiệu lực từ 1-7-2019. Xin cho hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến cạnh tranh được quy định trong luật như thế nào? Xin cảm ơn! (Thúy Quỳnh, Hải Phòng)