Luật Tổ chức

Toạ đàm khoa học vấn đề quản lý công tác điều tra hình sự

Ngày 31-3, Tạp chí CAND tổ chức tọa đàm khoa học “Vấn đề quản lí công tác điều tra hình sự theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015”.