Luật Thi hành tạm giữ

Những nội dung phải công khai trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng CAND

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 81/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng CAND.

Công an Thanh Hóa tập huấn các Bộ luật và Luật mới

Ngày 16-6, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh, Công an Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.