Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Giữ nguyên các trường hợp nổ súng quân dụng

Chiều nay, 20-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với 457 ĐBQH tán thành (chiếm 93,08%).