Luật Lực lượng dự bị động viên

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 201/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Giữ nguyên tên gọi Luật Lực lượng dự bị động viên là phù hợp

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên tên gọi bởi Hiến pháp và pháp luật đã quy định cụ thể, thực tiễn 20 năm nay thực hiện Pháp lệnh cũng không vướng mắc gì.

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ để lực lượng dự bị động viên hoạt động hiệu quả

Chiều 11-4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục Phiên họp thứ 33 thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.


Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu nhưng tinh gọn tổ chức, bộ máy

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tại Phiên họp Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên sáng nay, 3-4.

Chủ tịch UBND cấp huyện không có quyền huy động lực lượng dự bị động viên

Chiều nay, 7-5, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 14, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) thẩm tra chính thức dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.