Luật Lao động

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng cháy, chữa cháy (PCCC), yếu tố tại chỗ luôn giữ một vai trò quan trọng mang tính chất quyết định, trong đó không thể thiếu vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu.

Lương hưu mới tính trên bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH

Đây là khẳng định của bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bộ LĐ-TB&XH khi thông tin về những điểm mới trong BHXH năm 2014. Theo đó, ngoài vấn đề mở rộng đối tượng, thay đổi thời gian đóng, hưởng, cách chi trả tiền hưu trí… Luật BHXH năm 2014 cũng đã bổ sung một số điểm mới so với Luật BHXH hiện hành liên quan tới chế độ thai sản của lao động (LĐ) nữ mang thai hộ và LĐ nữ nhờ mang thai hộ.

Chồng chéo văn bản hướng dẫn Luật Lao động năm 2012

Sau 3 năm thực hiện Luật Lao động năm 2012 có đến vài chục Nghị định và rất nhiều Thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, chất lượng của các nghị định cần phải xem xét lại, bởi rất chồng chéo khiến cho doanh nghiệp “không biết đường nào mà lần”...