Luật Giao thông đường thủy nội địa

Giữ bình yên tuyến đường thủy sông Đà

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình được giao nhiệm vụ đảm bảo tuyến đường thủy sông Đà, đảm bảo hoạt động thủy diễn ra an toàn.

13 luật mới có hiệu lực từ 1/1/2015

Từ ngày 1/1/2015, 13 luật mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Cụ thể đó là các Luật: Luật Việc làm; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Phá sản; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Công chứng; Luật Hải quan; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế.