Luật Giáo dục nghề nghiệp

Vẫn dùng dằng Bộ nào sẽ quản lý giáo dục nghề nghiệp và trường cao đẳng?1

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có hiệu lực thi hành (tháng 7/2015). Thế nhưng, đến nay vẫn chưa phân định được cơ quan nào sẽ quản lý về lĩnh vực này.