Luật Giám định tư pháp

Không nên thành lập Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Viện KNSD Tối cao, vì sao?

Nhiều đại biểu nêu quan điểm không nên thành lập Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND Tối cao vì sẽ phát sinh bộ máy, kinh phí, xung đột với chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát.

Kiến nghị xây dựng Luật Phê bình, tự phê bình; Luật Từ chức

Chiều 11-6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 với đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết tán thành.

Sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp đáp ứng tình hình mới

Sáng 22-11, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Giám định tư pháp. Hiện nay, hệ thống tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự đã được củng cố, hoàn thiện, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định được các Bộ chủ quản, UBND cấp tỉnh quan tâm đầu tư.

Tập huấn công tác giám định tư pháp ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 12/5, tại thành phố Hải Dương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám định tư pháp cho người giám định tư pháp ngành văn hóa, thể thao và du lịch khu vực phía Bắc.