Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên

“Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” diễn ra suốt tháng 6-2018

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch cho biết: Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra hoạt động chủ đề “Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” từ ngày 1 đến 30-6.