Lilium Jet

Thử nghiệm thành công taxi bay chạy điện

Tại bãi tập Oberpfaffenhofen (Đức), chiếc taxi bay chạy điện 5 chỗ, nặng khoảng 1,5 tấn Lilium Jet đã hoàn tất bước thử nghiệm đầu tiên thành công.