Liệt sĩ Lê Hồng Ngự

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Hồng Ngự và Hàn Duyên Tư tại Quảng Trị 1

Ngày 29-6, Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 đóng trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị vừa phát hiện, cất bốc được 9 bộ hài cốt liệt sĩ ở khu vực bản Coóc, xã Hướng Linh, Hướng Hóa.