Liên kết vùng

Cần liên kết vùng trong phòng chống sạt lở bờ sông

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) liên tục xảy ra sạt lở đất bờ sông.

Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam

Vấn đề phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng kinh tế đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ hơn 10 năm qua, đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đầu tư. Đây cũng là một nội dung quan trọng được đề cập trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Bình Dương liên kết vùng để phát triển du lịch bền vững

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, cách trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng hơn 20km; giáp với tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh. Đây là điều kiện thuận lợi để Bình Dương liên kết vùng phát triển du lịch bền vững.

Từ phát triển vùng liên kết nguyên liệu nông, thủy sản đến chiến lược tăng lợi thế cạnh tranh

Tập đoàn Sao Mai là điểm tựa cho hộ dân nuôi cá tra, trồng mì và các sản phẩm nông nghiệp khác yên tâm sản xuất. Mô hình “liên kết phát triển vùng nguyên liệu” của Tập đoàn Sao Mai là cách làm thực tế hóa xúc tác sức thuyết phục cho chủ trương lớn của Chính phủ về xây dựng Nông thôn mới.

Hội thảo về hợp tác tuyên truyền phát huy hợp tác liên kết vùng

Ngày 28-9, Báo Hải Phòng đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương mở rộng lần thứ 8 - 2019 với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền, phát huy hợp tác liên kết vùng, tạo động lực phát triển của cả nước”.

Tẩy chay tình trạng manh mún, mạnh ai nấy làm

Ngày 6-4-2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 593/QÐ-TTg ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển KT-XH vùng ÐBSCL giai đoạn 2016-2020. Mục đích khai thác cao nhất tiềm năng, lợi thế của vùng và của từng địa phương, nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển KT-XH nhanh, bền vững.