Liên kết kích cầu du lịch

Du lịch vùng Đông Nam Bộ: "Viên ngọc thô" cần mài giũa

Chiều 28/6, tại Tây Ninh, Hội nghị Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đã được tổ chức nhằm tăng cường thông tin, kết nối giữa các doanh nghiệp...