Liên hoan báo cáo viên toàn quốc

Sáng mãi niềm tin theo Đảng

Đó là chủ đề của Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2019 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sáng 21-11, tại TP Hồ Chí Minh.

Sáng mãi niềm tin theo Đảng

Sáng 21-11, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2019 với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”.