Liên hiệp Hội Việt Nam

Tôn vinh 112 trí thức Khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

Sáng 2-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VIII

Chiều 21/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam- VUSTA) tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức KHCN nghệ trong và ngoài nước

Sáng 20-6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức toạ đàm kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.