Liên đoàn Bắn súng Việt Nam

Liên đoàn bắn súng cần thay đổi để phát triển hơn

Giải bắn súng vô địch quốc gia 2015 đã kết thúc tại Hà Nội. Người làm bắn súng toàn quốc xem giải đấu là thời điểm quan trọng bởi vào đầu năm 2016, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ bầu chọn nhân sự nhiệm kỳ mới, để có những con người mới quản lý. Từ cái cũ của năm cũ, giới làm nghề thấy được nhiều bất cập còn tồn tại, qua đấy định hướng phát triển hiệu quả hơn.