Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương

Xây dựng Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương là một công trình khoa học ý nghĩa

Chiều nay, 29-8, Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức Hội thảo bản thảo đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương” (1945 – 2015).

Hội thảo Đề tài Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương giai đoạn 1945 - 2015

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Đề cương chi tiết Đề tài lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) giai đoạn 1945 - 2015.