Lễ trao giải bình chọn

Trao giải bình chọn "Báo chí viết về Doanh nhân, Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh lần V"

Chiều 26-10 Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Lễ trao giải bình chọn "Báo chí viết về Doanh nhân, Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh lần V".