Lễ bàn giao nhà tình nghĩa

Công an góp tiền xây nhà nghĩa tình tặng người dân nghèo

Ngày 8-8, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình hộ nghèo Nguyễn Thị Hỉm ở xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.