Lê Thị Hiền

Giáng 2 cấp hàm và sẽ cho ra khỏi ngành nữ Đại uý Lê Thị Hiền18

Công an TP Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với Đại uý Lê Thị Hiền. Hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp từ Đại uý xuống Trung uý và cho ra khỏi ngành.

Tái diễn thủ đoạn vàng giả đánh tráo vàng thật

Khi Hợp đang lấy khâu vàng giả 2 chỉ tráo đổi thì bị bà chủ tiệm vàng phát hiện và hô hoán người đi đường bắt giữ giao cho Công an phường Tây Lộc. Riêng Hiền nhảy lên xe máy chạy thoát.