Lễ Dolta 2020

CA tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động thắm tình quân dân cùng đồng bào Khmer

Trong 2 ngày 14 và 15/9, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thắm đậm tình quân dân với các chức sắc, sư sãi, bà con đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Dolta năm 2020.